ût ezelsköpke

Aanmeldformulier

GESLOTEN.

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK.

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar vul dan het formulier in.

 

Aanmeldformulier raadslid Ut Ezelsköpke

0/2

0/10

Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen en accepteer ik de regels van de AVG-privacy wet. (www.avg-programma.nl) Verder geef ik toestemming dat er foto's van mij worden geplaatst op onze website, facebook en instagram. Ook heb ik er kennis van genomen dat er bij onze activiteiten foto's en filmpjes worden gemaakt. Ook deze worden gebruikt voor bovenstaande activiteiten. Verder zal er een groepsapp zijn die wordt gebruikt om informatie te delen. Onze privacy voorwaarden staan ter inzage op onze website www.ezelskopke.nl

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

 Voor vragen mail of bel:       

 Vorst: Tom Stegmeijer 06-1168 4463         

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

 Voorzitter: Joep van Enckevort 06-5215 2388

 

Privacy Policy

Stichting jeugdcarnaval Ut Ezelsköpke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting jeugdcarnaval Ut Ezelsköpke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting jeugdcarnaval Ut Ezelsköpke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.